Geef jongeren hoop

We leven in een samenleving die continu verandert. Afgelopen jaar hebben we dat heel sterk gemerkt met het coronavirus. Voor jonge mensen, die hun identiteit aan het ontdekken zijn, heeft de actualiteit een vormende en langblijvende invloed op hoe zij naar zichzelf en de samenleving kijken. Omdat de actualiteit zoveel invloed heeft op die identiteit ontwikkeling zijn ook dit jaar weer de Jeugdtrends uitgebracht. Met de Jeugdtrends 2021 hopen wij iedereen die met jonge mensen optrekt te inspireren voor het nieuwe jaar om hen hoop te bieden. Ik mag ieder jaar meedenken en meeschrijven met de jeugdtrends.

Klik hier om de Jeugdtrends te downloaden

De Jeugdtrends, gestart in 2014 door het NGK Jeugdwerk Steunpunt, komen sinds 2017 tot stand in samenwerking door verschillende kerkelijk jeugdwerk organisaties en jeugdwerkers in gemeenten.

Dit jaar werkten ABC&Unie, CGJO, HGJB, Jong Protestant, Missie Nederland, NGK Jeugdwerk Steunpunt, Praktijkcentrum en jeugdwerkerks van de NGK Heemstede en SG Alexanderpolder mee aan de Jeugdtrends.