young urban protestants

“Het gaat erom dat je een goed verhaal hebt (gevuld met het Woord – bijbel en Jezus), dat er ruimte is voor mensen van deze tijd en met veranderende geloofsbelevingen (vrijheid), dat mensen hun plek kunnen innemen (gavengerichte inzet van iedereen), er een positief klimaat heerst (liefde en gastvrijheid) en waar jonge mensen zich kunnen inzetten binnen en buiten de kerkelijke gemeenschap (priesterschap van alle gelovigen).”

Vandaag een dagje vrij genomen om wat uren te compenseren en wat slaap te kort weg te werken. Wat een dankbaarheid dat dan je zoon van 2½ en dochter van 7 weken meewerken. Hoe fantastisch kan het zijn om 6 uur achter elkaar te slapen en  dan een heerlijke rustige dag om als eerste te genieten van elkaar en zo af en toe wat te lezen en te doordenken. Al vind mijn vrouw dat ik dan gewoon aan het werk ben 😉

En wat was het weer een mooie dag en naast het weer vooral het lezen van ‘Young urban protestants’. Ik wilde in het ‘kort’ iets over het onderzoek van Niels de Jong delen, al lukt me dat niet, omdat er zoveel boeiende dingen instaan. Daarom lees het onderzoek zelf, wat overigens ook een tip van de auteur zelf is zodat je niet te snel de conclusies overneemt.

Klik hier voor de link.

Het aantal belijdende leden in de leeftijdscategorie 20 – 39 jaar is dalende. Daarom is het boeiend om te kijken naar kerken waar die deze generaties wel weet te binden. Het onderzoek gaat over
20-35-jarigen in een aantal stadskerken  binnen de PKN waar deze leeftijdscategorie wel aanwezig is en groeit. De Jong onderzocht 5 grote stadsgemeenten van de PKN en op basis van het onderzoek formuleerde hij enkele ‘sleutels’, aanbevelingen en slotconclusies.

De grote vraag van het onderzoek naar de Young Urban Protestantsis of de uitkomsten kerken kunnen helpen in het bereiken en binden van twintigers en dertigers. Ik denk dat dit zo is, ik
herken er veel van, al ben ik ook niet geheel objectief aangezien ik ook tot de doelgroep behoor, maar ik wel kerk in een dorp en de conclusies ook herkenbaar zijn in het dorp waar ik woon!

Boeiend om ook te zien dat hij de beperktheid van zijn onderzoek ook weergeeft door alvast zelf de belangrijkste kanttekeningen te noemen en uit telgen. Hij noemt de volgende:

 • Zijn deze gemeente over het algemeen niet veel te blank en hogeropgeleid?
 • Gelden voor deze gemeenten niet de reguliere ‘gemeente-opbouw-principes’?
 • Profiteren deze gemeenten niet vooral van het grote aantal studenten in deze steden?
 • In de stad kan zoiets, maar dat kun je toch niet zomaar vertalen naar een dorpskerk?
 • Zijn dit niet allemaal kerken die vol zitten met jonge mensen uit de Biblebelt?

Er zijn er nog meer te maken, maar wat je er ook van vindt, hoe komt het dat de kerken die jonge hogeropgeleiden weten te trekken. Terwijl veel kerken juist moeite met deze groep.

Vanuit de literatuurstudie maak ik de volgende samenvatting:

 • Er is bij jongvolwassen een verminderde behoefte aan kerkgang op zondagochtend. Je
  kan geloven zonder regelmatige kerkgang.
 • Jongvolwassen verbinden zich met kortlopende en overzichtelijke activiteiten
 • Jongvolwassen zoeken en kerk met een herkenbare identiteit. ‘Een vage identiteit en een
  weinig betrokken klimaat betekenen op termijn het einde’.
 • De kerk moet een helder en duidelijk verhaal hebben voor binnen en buiten.
 • De kerk moet zorgen voor specifieke programma’s voor mensen die aan hun derde
  levensdecennium zijn begonnen.
 • Jongvolwassenen moeten meer vertegenwoordigd worden in bestuurlijke/ leiding gevende posities in de kerken.
 • Onder jongvolwassen neemt de orthodoxie toe.
 • Jongvolwassenen binden zich niet snel, maar er is veel behoefte aan zingeving.
 • Niet wereldgerichtheid, maar belang van geloofsbeleving is de belangrijkste reden van betrokkenheid voor jongeren.

Vijf sleutels

Hieronder staan vijf sleutels. Zonder het gebruiken van deze sleutels kun je het vergeten als het om twintigers en dertigers gaat. Als je ze wel gebruikt heb je kans dat je hen bereikt. Zeker als de Geest gaat waaien. Al is het geen trucje en al helemaal niet maakbaar.’De sleutels kunnen niet los van elkaar gezien worden. In meer of mindere mate moeten deze sleutels aanwezig zijn in de kerk:

1. In de kerk moet het ergens over gaan.

In de kerk moet het echt ergens over gaan. Een helder verhaal en een pittige boodschap. Naar de kerk ga je om daar dingen te horen die je elders niet hoort al moet er wel een link zijn met het dagelijks leven. De kerk moet zich onderscheiden en je moet er wat mee kunnen. Het moet een plek zijn die inspireert. Zorg er daarom voor:

 • dat het profiel van de gemeente helder is, zorg voor een heldere identiteit;
 • dat er verdieping en uitdaging is tijdens de diensten;
 • dat er een vertaalslag is naar het dagelijks leven.

2. In de kerk moet er ruimte zijn.

De verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes moet volledig bij hem/haar worden neergelegd. Niet omdat vrijblijvendheid wordt gezocht, maar wel omdat hij/zij gevoelig is op het punt van vrijheid. Beknelt de kerk dan wordt er afgehaakt. Denk hierbij aan de liturgie. Vormgeving van de diensten is belangrijk, het is niet doorslaggevend, maar het speelt wel nadrukkelijk mee. Zorg daarom voor:

 • ruimte aan eigen input;
 • dat de kerk niet star is;
 • dat er ruimte is om andere keuzes te maken;
 • er ruimte is voor zoekers;
 • dat er de ruimte is om te twijfelen.

3. In de gemeente moeten ze serieus genomen worden.

Gezien worden, zonder te worden doodgeknuffeld, zoals je in sommige vergrijsde gemeenten ziet. Voor vol aangezien worden, net als in de maatschappij. Geef de ruimte volop mee te draaien en geef ruimte om wat te doen en dan niet op de manier waarop het altijd al ging, maar ze mogen zelf verantwoordelijkheid nemen bij belangrijke activiteiten en commissies. Zorg erdoor voor dat:

 • Je mensen vraagt iets te doen, door te vragen, voelen ze zich gezien en gewaardeerd;
 • Zie en ken ze en zorg dat de kerk en plek is waar he er echt mag zijn, los van maatschappelijke status of prestaties;
 • Breng jonge mensen bij elkaar, het is belangrijk om leeftijdgenoten tegen te komen.

4. In de gemeente moet een goede sfeer heersen.

De meest genoemde reden waarom er aangesloten word bij de kerk, is om de sfeer die er is. Spanningen, gedoe, polarisatie, problemen daar hebben mensen geen zin in als ze naar de kerk gaan. Hierbij gaat het niet om een soort gezelligheid of entertainment zoeken, maar de kern is: leuke contacten, geloofsgroei, meer verlangen om voor God te leven.

 • Investeer in je welkom, geef mogelijkheden om te oriënteren en zorg voor ruimte om af te tasten;
 • vraag mensen eens naar de sfeer in je gemeente;
 • zorg dat de kerk een plek is om op adem te komen.

5. Er moet wat gedaan worden

Een kerk moet verschil maken in de omgeving waar ze staat Aan misionaire en diaconale projecten doen jong volwassen graag mee. Deze diaconale of missionaire inzet hebben veel jonge mensen niet van huis uit meegekregen (nogal wat geënquêteerden geven aan dat dit punt het grootste verschil is met de kerk van hun jeugd), maar ze laten zich hiervoor graag inschakelen. De kerk moet, met enige zelfbewustheid, zich richten op mensen van buiten de omgeving.

 • Doe als kerk daarom dingen die er toe doen, zodat jongeren zich in kunnen zetten;
 • Zoek naar nieuwe wegen en vormen.

“Jonge mensen raken niet geïnspireerd van ‘de boel draaiende houden’ en ‘proberen te overleven’; ze verlangen wel een bijdrage te leveren aan iets moois in de gemeente of iets goeds in de omgeving van de kerk. De manier waarop kan heel verschillend zijn.”

Top-5 redenen om lid te worden

 1. De sfeer in de gemeente
 2. De identiteit van de gemeente
 3. Ik kender er al mensen
 4. De prediking
 5. De verbinding bijbel/ geloof met het dagelijks leven

Top-5 wat gemeente heeft gegeven

 1. Geloofsgroei
 2. Leuke contacten
 3. Vriendschappen
 4. Meer verlangen om voor God te leven
 5. Kennis van de bijbel

Belangrijkste thema’s

 1. Jezus Christus
 2. Dagelijks leven als christen
 3. Verhouding tot je naaste
 4. Gemeenschap, verbondenheid
 5. Missionair-zijn
 6. Verhouding tot God
 7. Gebed

Auteur: ankooussoren

Ik ben Anko Oussoren. Ik mag jongerenwerker zijn in de bron in Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast adviseer en begeleidt ik gemeenten op het gebied van jeugdwerk en missionair gemeente-zijn voor Kerkpunt. Ik zet mij graag in voor jongeren binnen en buiten de kerk. Ook werkt ik mee aan de website lerenindekerk.nl.

Eén gedachte over “young urban protestants”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: