Ik droom van een kerk die een logische plek is voor ‘zomergasten’.

Het zou tot zegen van de kerken zijn wanneer E&R-gasten makkelijk contact kunnen leggen met de kerk in hun eigen woonplaats. Dat ze binnen kunnen stappen, gezien en opgemerkt worden, zonder meteen verplichtingen te hoeven aangaan. Zoals tijdens E&R. De kern van het werk van E&R (Evangelisatie en Recreatie) zijn de projecten in de zomer. Na zo’n project, met elke week een nieuw team, verwatert het contact tussen gasten en E&R’ers. Een stimulans om (mee) naar de kerk te gaan, ebt weg. Ik droom van een kerk die E&R-gasten wil begeleiden in een sfeer van heilige aandacht.

Met heilige aandacht bedoel ik meer dan alleen maar ‘liefde’ of ‘een gemeenschappelijk doel’. Het is gefocust zijn op God, de bron van liefde. Bij E&R komt dit zo tot uiting dat teamleden die door het jaar heen verspreid in het land wonen, tijdens die week E&R een geheel vormen. God komt ter sprake en God wordt zichtbaar gemaakt. De genade dat God tot ons komt om ons te redden, is zo’n krachtige verbinding, dat daar de focus op ligt. Hoewel dat voor gasten lastig is uit te leggen, is het wel te proeven in de sfeer. En die sfeer, die heilige aandacht, wordt ervaren bij de evangelisatietent. Gasten zien dat het gaat om iets groters. Ze zien en proeven de verbindende factor tussen de teamleden.

Ik droom van een kerk waarin gasten diezelfde heilige aandacht aantreffen. Want dit werkt.

We kennen in de projecten de verhalen van gasten die door de onderlinge liefde van de teamleden getroffen worden. Mensen die door het werk van E&R in de kerk komen. Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van E&R, afgelopen november, verscheen een speciale jubileumeditie van Tentstof, het blad van de vereniging. Daarin stonden verhalen van bekeerde gasten. Wat hen bij E&R heeft geraakt, is dat de teamleden aandacht voor hen hadden. Niet dat deze mensen per definitie eenzaam en verlaten zijn. Maar net een beetje extra aandacht en vriendschap werd hen aangeboden, om niet. Dat mensen hun vrije tijd opofferen om het evangelie naar de mensen te brengen. Dat je als christen echt iets kunt veranderen in het leven van een ander. Dát viel op.

In Tentstof ging het om drie verhalen, maar dit zijn zeker niet de enige verhalen. Mensen die bij de eerste komst naar de tent elk gesprek over het geloof weigerden, maar na een aantal zomers toch nieuwsgierig werden en zich aansloten bij een kerk. Bij elk verhaal is ongetwijfeld een gejuich van engelen in de hemel opgegaan.

ZOUT-FritsTromp-Leeuwar_optMijn droom is dat het E&R-project een voorportaal is van de kerk, zodat de kerk een logische plek is voor gasten om na de zomer heen te gaan. De E&R-tent is er niet meer, de vrijheid van de zomervakantie heeft plaatsgemaakt voor de vaste structuren van school, werk en andere verplichtingen. Maar een kerkgemeenschap kan er wel zijn. Gastvrijheid moet een wezenlijk onderdeel van de kerk zijn: heilige aandacht voor iedereen en door iedereen omdat de heilige Geest daar werkt. Deze aandacht verandert mensen. Als die verandering eenmaal loopt, kan een Alphacursus worden gegeven. Of catechisatie. Een wandeling door het evangelie, via welke weg dan ook.

De heilige aandacht van project en kerk moeten in elkaars verlengde liggen. Laat de deur van de kerk, net als bij E&R, zoveel mogelijk open staan voor gelovigen en niet- of anders gelovigen. Haal alle drempels weg. En laten we dan alle mensen opzoeken om hen in de kerk uit te nodigen.

Auteur: ankooussoren

Ik ben Anko Oussoren. Ik mag jongerenwerker zijn in de bron in Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast adviseer en begeleidt ik gemeenten op het gebied van jeugdwerk en missionair gemeente-zijn voor Kerkpunt. Ik zet mij graag in voor jongeren binnen en buiten de kerk. Ook werkt ik mee aan de website lerenindekerk.nl.

%d bloggers liken dit: