Onderzoek Youth Conversion

Afgelopen jaar hebben wij voor ons afstuderen als Godsdienst Pastoraal Werker, in opdracht van de werkgroep Jeugd van de Evangelische Alliantie, onderzoek gedaan. Met dit onderzoek is in kaart gebracht wat belangrijke factoren zijn die invloed hebben op het tot geloof komen van jongeren die niet christelijk zijn opgevoed.

In totaal zijn 17 jongeren tussen de 18 en 26 jaar geïnterviewd, die niet christelijk zijn opgevoed.

We vonden deze jongeren door een groot aantal kerken, organisaties en jeugdwerkers te benaderen. Hiernaast benoemen we de drie belangrijkste factoren die invloed hadden op het tot geloof komen van jongeren.

De hoofdvraag van ons onderzoek was:

Wat zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op het tot geloof komen van een jongere?

  • factor 1: relaties >> In eerdere nummers van Zout is deze factor veelvuldig aan bod gekomen. We zullen hem daarom nu verder niet toelichten.
  • factor 2: postitieve uitstraling christenen >> Jongeren geven aan dat ze onder de indruk zijn van de houding of uitstraling van christenen, zoals een zuivere uitstraling, openheid en liefde.

Nienke gaf aan dat ze op de Alphacursus erg vrij werd ontvangen. Dat vond ze heel bijzonder. Iedereen vond het leuk dat ze er was. Ze stond nooit alleen, iedereen kwam met haar kletsen. Ze was het niet gewend dat mensen zo open waren.

Mirjam werd geraakt door christenen in Zuid-Afrika. Ze toonden radicaliteit en hadden veel over voor het geloof. Deze kant van het christendom zag ze niet in Nederland. Dit deed veel met haar en het geloof begon voor haar te leven.

  • factor 3:christelijk religieuze ervaringen >> In de interviews zien we dat jongeren bovennatuurlijke ervaringen hebben. Iemand wordt bijvoorbeeld ineens sterk emotioneel geraakt of heeft een moment waarop God zijn of haar gebed lijkt te verhoren. De ervaringen variëren sterk. Het brengt in de meeste gevallen een overweldigend gevoel voort.

Tessa ging samen met haar vriendin naar buiten omdat ze ruzie hadden. Ze gingen bidden en toen stopte de regen en de wind ging liggen. Ze merkte de aanwezigheid van God en benoemt dit als het belangrijkste moment in hoe ze tot geloof is gekomen. Na hun gebed ging het weer regenen en kwam de wind weer. Ze krijgt nog steeds kippenvel als ze hieraan denkt.

Wim kreeg naar aanleiding van een gesprek ineens een angstig gevoel. Hij omschreef het zelf als geestelijke strijd. Zijn christelijke vriend begon voor hem te bidden. Daarna kreeg hij een gevoel van liefde over zich heen die de angst weg deed gaan.

YouthConversion

Advies
Wat zeggen deze factoren over de manier waarop we omgaan met jongeren? Speciaal voor dit nummer van Zout beperken we ons tot adviezen over christelijk religieuze ervaringen.

  1. Betrek God in de levens van niet-christelijke jongeren: Het is goed om als christenen te beseffen dat God met mensen verschillende wegen gaat. Betrek Hem bij het leven van ongelovige jongeren. Bid voor ze en vraag God of Hij zich wil tonen in deze levens.
  2. Verwijs naar God: Niet elke ongelovige jongere realiseert zich dat een ervaring die hij heeft van God komt. In de interviews gaven jongeren soms aan dat zij niet begrepen wat er gebeurde. De christen moest uitleggen dat het God was. Wanneer een niet-christelijke jongere een religieuze ervaring krijgt, is het goed dat we verwijzen naar God.
  3. Wees bewust en accepteer dat God op verschillende manieren werkt: Ieder mens heeft zijn eigen ervaringen met God. Een ongelovige jongere kan een ervaring met God hebben, die wij niet direct als van God herkennen. Het is goed om bewust te zijn en te accepteren dat er veel verschillende manieren zijn waarop God werkt. Luister naar elkaar en naar de verhalen die iedereen heeft meegemaakt.

Andere conclusies en aanbevelingen kunt u vinden op www.ea.nl/idea4, of in (klik op onderstaande link):

Michel Koekkoek, Cornee Bruin. 2012. Youth Conversion. Een onderzoek naar belangrijke factoren in hoe niet-christelijke jongeren tot geloof komen.

Auteur: ankooussoren

Ik ben Anko Oussoren. Ik mag jongerenwerker zijn in de bron in Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast adviseer en begeleidt ik gemeenten op het gebied van jeugdwerk en missionair gemeente-zijn voor Kerkpunt. Ik zet mij graag in voor jongeren binnen en buiten de kerk. Ook werkt ik mee aan de website lerenindekerk.nl.

%d bloggers liken dit: