Seksualiteit in de bijbel

Wat vertelt de Bijbel ons over seksualiteit? Wat zou jouw antwoord zijn als een jongere je hiernaar vraagt?

Seksualiteit hoort thuis binnen het huwelijk, wachten tot je getrouwd bent dus.’
‘Nou, de Bijbel zegt wel veel over seksualiteit, maar je moet het wel zien binnen die cultuur en tijd, dus dat kan ik je niet kort uitleggen’
‘Goeie vraag, ik kan je eigenlijk alleen maar negatieve verhalen uit de Bijbel vertellen als het gaat over seksualiteit: verkrachtingen, vreemdgaan, uithuwelijken…’
‘Lees Hooglied maar eens, dan weet je hoe God denkt over seksualiteit’
‘God heeft seksualiteit bedacht en Hij wil dat we ervan genieten. ‘
‘Ik weet eigenlijk niet wat er in de Bijbel staat over seksualiteit’

leidraad
Als je met jongeren in de kerk gaat praten over seksualiteit is het belangrijk dat je zelf weet wat de bijbel er over zegt. Als je met God wilt leven, mag de Bijbel de leidraad voor dat leven zijn. Vormt de Bijbel voor jou ook een leidraad als het gaat om seksualiteit? Kun je jouw overtuiging met betrekking tot seksualiteit onderbouwen met Gods woorden uit de Bijbel?
Het kan zijn dat je de meeste teksten die gaan over seksualiteit wel kent. Genesis 2:24 is zo’n bekende tekst:‘Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt’. Of Hooglied 8:4 ‘Wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil.’ Maar de praktijk is dat het niet zoveel zin heeft om jongeren met losse teksten om de oren te slaan.

Belangrijker is dat je kunt vertellen welke boodschap uit al die teksten naar voren komt. Wat is Gods boodschap over seksualiteit als je al die teksten op een rijtje zet? En kun je die boodschap ook in het licht zetten van dé blijde boodschap: dat we gered zijn, voor eeuwig in vrijheid mogen leven, dankzij Jezus die de zonde en de dood overwon en dat Gods Geest ons wil helpen om te leven zoals we bedoeld zijn? En is het vervolgens dan ook zichtbaar in jouw leven dat die woorden van God ook daadwerkelijk jouw manier van leven bepalen, en ben je eerlijk over de strijd die het jou kost om naar Gods spelregels te leven?

Ik heb zelf gemerkt dat overtuigingen kunnen groeien en in je hart gaan zitten door steeds weer Gods woorden te herlezen en te overdenken. Voor jongeren is de taal van de Bijbel soms ontoegankelijk en te abstract. Maar als ze zien dat de woorden van God voor jou van betekenis zijn en doorwerken in je manier van leven, dan kun je ze toch helpen om Gods woorden eigen te maken.

God woorden over seksualiteit
Wat zijn Gods woorden over seksualiteit dan?
Allereerst heeft God seksualiteit bedacht (Gen 1:26-28) en maakt Hij de mens naar Zijn evenbeeld als een relationeel wezen die anderen nodig heeft (Gen 2:18). Hij schept de mens mannelijk en vrouwelijk zodat ze elkaar kunnen aanvullen en helpen.
God moedigt seksualiteit ook aan: ‘Weest vruchtbaar en wordt talrijk’ en koppelt dat aan een liefdesrelatie, een verbond tussen twee mensen : Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. (Gen 2:24). In deze tekst zie je drie stappen: 1. Losmaken 2. Hechten (letterlijk: aan elkaar plakken) 3. Eén lichaam worden. Dit laatste betekent seksuele gemeenschap, maar ook totale overgave. Man en vrouw gaan samen één leven leiden.
Maar seksualiteit is er niet alleen voor de voortplanting. Het boek Hooglied laat zien hoe goed en mooi seksualiteit kan zijn, het is een ode aan de liefde. Lees eens achter elkaar de volgende teksten uit Hooglied en sta stil bij wat het met je doet.

  • Hooglied 1:2-3,
  • Hooglied 2:3,
  • Hooglied 4:1-7,
  • Hooglied 7: 7-10.

Zou je dit ook met de jongeren uit je gemeente kunnen lezen?
Naast het genieten van seksualiteit zien we in Hooglied ook dat het gaat om een stel dat op elkaar wacht. Hooglied 8: 4 Wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken voordat zij het wil. Er is dus een periode van elkaar leren kennen en ontdekken voordat er daadwerkelijk sprake is van seksuele gemeenschap. Maar dat betekent niet dat er geen seksuele relatie is! Die seksuele relatie groeit vanaf de eerste verliefdheid. Belangrijk om te bespreken met jongeren!

Eén centrale lijn
bijbelhuwelijkIn het Nieuwe Testament vinden we de lijn van losmaken-hechten-één worden weer terug . Jezus noemt deze tekst letterlijk in Mattheus 19: 4-6. Paulus beschrijft in 1 Kor. 7: 1-6 hoe de seksuele omgang tussen een getrouwde man en vrouw hoort te zijn, in dit gedeelte valt vooral de gelijkwaardigheid en het gevende binnen de seksualiteit op. Niet alleen met jongeren praten over seksualiteit voor het huwelijk, maar ook binnen het huwelijk.
In de Bijbel zien we één centrale lijn. God zet seksualiteit in een veilig kader, het kader van het huwelijk. Zodat man en vrouw optimaal van seksualiteit kunnen genieten. Het is Gods bedoeling om twee één te laten zijn en om te zorgen voor steeds weer nieuwe generaties.
We lezen in de Bijbel ook over de kwetsbaarheid van seksualiteit. En de negativiteit en verwoesting die de zonde en de duivel kunnen aanrichten, juist op het gebied van seks. Daarom heeft God spelregels bedacht voor een seksuele relatie tussen man en vrouw. Niet om ons het moeilijk te maken, maar om ons te beschermen. Het lijkt misschien alsof God hierin veel te veel van ons vraagt, maar God belooft ons zelf dat als we ons laten leiden door Zijn Geest dat we dan gericht zullen zijn op wat God wil.  In Romeinen 8: 4b-9b staat:

Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u.

Nog één ding
In gesprek over seks met jongeren gaat het natuurlijk niet alleen over geslachtsgemeenschap (voor of binnen het huwelijk). Het gaat ook over identiteit, homoseksualiteit, zelfbevrediging, porno en verliefd zijn. Tenminste, ik hoop dat het gesprek ook daar over gaat. En ik hoop dat ook daarin de Bijbel leidraad mag zijn. Veiligheid, bescherming, kwetsbaarheid, zonde, genieten van elkaar, duivel, elkaar aanvullen, trouw, liefde zijn allemaal begrippen die in de Bijbel verbonden worden met seksualiteit. Praat met elkaar als jeugdleiders, catecheten en ouders over hoe je die begrippen kunt toepassen op al die thema’s die passen bij het gesprek over seks.  Ik bid dat Gods woorden een stevige basis mogen zijn onder elk gesprek met jongeren over seksualiteit.

Dit blog is geschreven door Hanna van Ommen-Dijk. Zij is freelancer voor het Centrum

Auteur: ankooussoren

Ik ben Anko Oussoren. Ik mag jongerenwerker zijn in de bron in Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast adviseer en begeleidt ik gemeenten op het gebied van jeugdwerk en missionair gemeente-zijn voor Kerkpunt. Ik zet mij graag in voor jongeren binnen en buiten de kerk. Ook werkt ik mee aan de website lerenindekerk.nl.

Eén gedachte over “Seksualiteit in de bijbel”

  1. In het dagboek voor jongeren van 20-35 jaar ‘Like God’ (Boekencentrum) is een hele maand (november) aan dit onderwerp ‘gewijd’. Beetje raar om dit te noemen misschien, omdat ik het zelf geschreven heb, maar toch…

    Dien de Haan (diendehaan@hetnet.nl)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: