Learning Community Jeugdwerkers

Jongeren die het belang van eerlijke geloofsgesprekken ervaren en zo’n gesprek vervolgens ook met hun niet-christelijke vrienden in de Starbucks of kroeg durven aangaan. Of jongeren die de kracht van gebed ontdekken en samen wekelijks voor hun klasgenoten gaan bidden. Jongeren die vanuit hun relatie met God ontdekken hoe zij relevant aanwezig kunnen zijn in hun leefomgeving. Welke jeugdwerker wil dit nu niet. Maar is dit niet een onmogelijke droom?
Wij denken van niet. Wij zien jeugdwerkers die vol passie actief zijn. Jeugdwerkers die verlangen naar verdieping van het jeugdwerk en aansluiting willen vinden bij de groeiende groep jongeren die verlangen naar bezieling.
Wij willen jeugdwerkers die passie hebben om het jeugdwerk te verdiepen en jeugdwerkers die pijn voelen, omdat ze merken dat het vaak niet lukt om jongeren, maar soms ook zichzelf te motiveren om met God bezig te zijn, ondersteunen.
Daarbij willen we ruimte geven aan methodiek die de woorden evangelie, (alledaagse) spiritualiteit en gemeenschap centraal stelt.

De Learning Community is een plek waar jongeren Jezus leren volgen en opgeleid worden tot leiders die op den duur zelf anderen bereiken en daarbij het jeugdwerk willen vernieuwen. Dit zonder dat van te voren vastligt hoe het jeugdwerk dan vormgegeven gaat worden. De focus van de Learning Community is dan ook niet de verandering van het jeugdwerk als structuur, maar een tweejarig leertraject waarin jeugdwerkers leren hoe ze kunnen bouwen aan een cultuur van discipelschap en missionair zijn in het jeugdwerk. De focus daarbij is de eigen geloofsrelatie die wordt verdiept, dit zal zijn uitwerking hebben op de jongeren. Vuur ontsteek je met vuur!
Het is daarbij niet de bedoeling dat er verteld wordt wat wel en niet moet. Het is geen formule of programma. De Learning Community kan (naast de catechese) een innovatief alternatief zijn voor de jeugdvereniging waarin het bouwen aan relaties met jongeren centraal staat. Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen dat jongeren tweewekelijks in groepjes van vijf bij een gezin thuis komen om samen te eten, om daarna in gesprek te gaan rondom de Bijbel.

Wil jij weten of dit traject aansluit bij de situatie van het jeugdwerk van jouw gemeente? Omdat eke context uniek is, komen we graag bij jou, je team of de kerk langs om in een gratis, vrijblijvend gesprek meer te vertellen.

Word jij enthousiast?! We horen graag van je! Download hier de folder. Voor meer informatie of een gesprek over eventuele deelname kun je een email sturen naar: aoussoren@praktijkcentrum.org

Auteur: ankooussoren

Ik ben Anko Oussoren. Ik mag jongerenwerker zijn in de bron in Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast adviseer en begeleidt ik gemeenten op het gebied van jeugdwerk en missionair gemeente-zijn voor Kerkpunt. Ik zet mij graag in voor jongeren binnen en buiten de kerk. Ook werkt ik mee aan de website lerenindekerk.nl.

%d bloggers liken dit: