jeugdbeleid

Jeugdbeleid: Daag tieners uit!

Jezus roept elke gelovige op om zijn discipel te zijn! Dat is het vertrekpunt van dit artikel waarin ik wil nadenken over hoe je beleid voor tieners vorm geeft. Een belangrijk uitgangspunt is te beseffen dat tieners niet de kerk van de toekomst zijn, maar er nu al helemaal bij horen! Het past ons onze…

YfC Trainingsevent 28 september – dichterbij jongeren

Youth for Christ organiseert op 28 september een trainingsevent met als thema ‘dichterbij jongeren’. Op het trainingsevent zal ik een workshop verzorgen over verschillende generaties in de kerk waarbij mijn insteek zal zijn: Hoe kijken ouderen en jongeren in de kerk naar elkaar? Hun leefwerelden verschillen sterk, net als de manier waarop ze in het…

Mindsets waar een kerk slechter van wordt

Wij hebben vaak ons hele leven deel uitgemaakt van een kerk. In die jaren hebben we veel gezien, leerden we veel en werden we de gelovigen die we nu zijn. Veel inzichten ontstonden door de jaren heen en in gesprek met anderen. Elke gemeente heeft, hoewel samen een kerkgenootschap vormend, een eigen cultuur, eigen afspraken,…

People, Planet en Profit Micha Young

Micha Young is een project voor jongeren vanaf 15 jaar over goed en recht doen. Dit project helpt jongeren om bewust te leven, zichzelf te veranderen en daardoor in hun omgeving (de wereld) iets van Gods licht te laten zien. In vier bijeenkomsten en één weekend worden jongeren uitgedaagd Om hun geloof in daden om…

Een nieuwe generatie volgelingen van Christus

We zijn een land gevormd door het christelijk geloof, maar tegelijk verliest (in het Westen) het christelijk geloof zijn invloed, niet (alleen) vanwege onchristelijk gedrag, maar ook doordat christenen geen duidelijk antwoord hebben op de werkelijkheid waarin we leven. We weten niet goed meer hoe we in onze cultuur het geloof vorm kunnen geven. Velen…