LEF | Leven leren delen

Jongeren groeien op in een samenleving waarin het niet gewoon is om in God te geloven. LEF beoogt met het traject van de Learning Community het jeugdwerk te transformeren, zodat er gewerkt wordt aan een cultuur van discipelschap en missionair-zijn. Mijn onderzoek laat zien dat deelnemers aan de Learning Community groeien in hun relatie met God. Ze zijn zich bewust en zetten stappen om missionair te zijn. De relatie die zij met jongere van de gemeente hebben, waarin leven met elkaar gedeeld kan worden, staat centraal. Jongeren worden daarbij uitgedaagd en ingeschakeld om actief te zijn in het jeugdwerk. De gemeente hierin meenemen is lastig en lijkt niet realistisch. Missie wordt daarbij gezien als nevenactiviteit. Het jeugdwerk zelf kan omschreven worden als missionair terrein.

LEF bouwt aan deze cultuur door jeugdleiders te laten groeien in hun persoonlijk geloof. Daarbij stimuleren ze jeugdleiders om geloofsgroei te bevorderen bij andere jeugdleiders en jongeren. Jeugdleiders zijn na de Learning Community gegroeid in het uitdragen van hun persoonlijk geloof en ze zijn erop gericht om jeugdwerkactiviteiten op te zetten waarin de relatie met jongeren van de eigen gemeente centraal staat.

Met de aandacht voor discipelschap volgt LEF de ontwikkelingen in het jeugdwerk waarin er steeds meer afscheid wordt genomen van vaste programma’s en waarin jeugdleiders zich in hun leven verbinden aan jongeren. Dit onderzoek toont aan dat het niet realistisch is om een langdurig commitment van jeugdleiders en jongeren te verwachten.

LEF bouwt aan een cultuur van leiderschap door jeugdleiders bewust te maken van hun rol als identificatiefiguur voor jongeren. LEF beoogt dat jeugdleiders investeren in nieuwe (junior) leiders. Zo zal hun leiderschap zich vermenigvuldigen. Jongeren worden daarbij ingeschakeld om actief te zijn in het kerkelijk jeugdwerk. LEF sluit aan bij het meester-gezel-leerlingmodel waarin de relatie tussen jeugdleider en jongeren essentieel is. Het gevaar is wel dat de relatie als een middel wordt gebruikt om een doel te bereiken. Jeugdleiders worden niet gestimuleerd om jongeren op te zoeken waar ze zijn. Daarnaast is de continuïteit die LEF voor ogen heeft (waarin jeugdleiders nieuwe leiders maken) niet altijd reëel, omdat er te veel verwacht wordt van jeugdleiders en jongeren.
LEF helpt jeugdleiders om missie in hun eigen leven een plek te geven. De focus ligt bij het ontwikkelen en stimuleren van een ‘missionaire levensstijl’ voor de deelnemers aan de Learning Community. Jeugdleiders zijn zich bewust dat ze gezonden zijn om het evangelie te verspreiden.
In het jeugdwerk is missie een nevenactiviteit. Jongeren zelf verantwoordelijk maken voor de verspreiding van het evangelie onder hun generatiegenoten lijkt een stap te ver. Activiteiten zijn er op gericht om relaties met jongeren van de gemeente te onderhouden. De jeugdgroep fungeert daarbij niet als een missiegroep maar als een plek waar jongeren kunnen groeien in discipelschap en leiderschap.
LEF beoogt dat de jeugdleiders zorgdragen voor dat wat is opgebouwd tijdens de Learning Community. Geprobeerd wordt om een beweging in de kerken op gang te brengen waarin discipelschap, leiderschap en missie centraal staan. Op het niveau van de jeugdleider, het team (LEF-groep) en het jeugdwerk lukt het redelijk om wat is opgebouwd vast te houden. Het traject beperkt zich tot het jeugdwerk en daarbij wordt het jeugdwerk vaak niet integraal vormgegeven, maar fungeert het meer als eiland binnen de gemeenschap.

Kortom, de deelnemers aan de Learning Community groeien in discipelschap en daarin zijn ze een voorbeeld voor jongeren. Tegelijk zijn ze er vooral op gericht om het bestaande jeugdwerk in de gemeente te vernieuwen. Ze creëren (jeugdwerk)discipelen. Jongeren worden geestelijk gevormd en opgeleid om ingezet te worden binnen het jeugdwerk van de kerk in plaats van dat ze gericht zijn op Gods brede missie. Daarvoor zoeken ze gericht naar jongeren die als leider geactiveerd kunnen worden zodat ze hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen tijdens jeugdwerkactiviteiten.

Missie wordt daarbij gezien als nevenactiviteit. Het jeugdwerk zelf kan omschreven worden als missionair terrein waarbij de jeugdgroep een plek is waar jongeren kunnen groeien in discipelschap. Deelnemers proberen zelf om discipelschap door te geven en inspireren andere jeugdleiders en jongeren om dat ook te doen. De visie “discipelen die discipelen maken” staat voor de meeste deelnemers na de Learning Community op hun netvlies. Tegelijkertijd lukt het niet om een beweging op gang te brengen richting de gemeente (en hetzelfde geldt voor naar buiten toe).

Dit onderzoek laat zien dat met het traject van de Learning Community het lastig is om het jeugdwerk zo te transformeren dat het meer extern gericht is. Terwijl de Learning Community wel ontstaan is vanuit een missionair gericht gedachtengoed. De insteek van de deelnemers is vaak anders dan de doelstellingen die LEF voor ogen heeft. Zeker wanneer dit bekeken wordt vanuit missionair perspectief. Tegelijkertijd groeien deelnemers in hun relatie met God en zetten ze stappen om missionair te zijn.

Auteur: ankooussoren

Ik ben Anko Oussoren. Ik mag jongerenwerker zijn in de bron in Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast adviseer en begeleidt ik gemeenten op het gebied van jeugdwerk en missionair gemeente-zijn voor Kerkpunt. Ik zet mij graag in voor jongeren binnen en buiten de kerk. Ook werkt ik mee aan de website lerenindekerk.nl.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: